Oferta

W 77 STUDIO architektury oferujemy kompleksowe usługi projektowe i pomocnicze przy realizacji inwestycji:

 • pomoc w wyborze terenu inwestycji
 • analizy chłonności działki, opłacalności inwestycji
 • opracowania przygotowawcze: raporty oddziaływania na środowisko, badania geotechniczne, pozwolenia wodno-prawne, itp.
 • inwentaryzacje i ekspertyzy techniczne
 • projekty koncepcyjne i studyjne
 • wielobranżowe dokumentacje projektowe
 • opracowania reklamowe i marketingowe inwestycji
 • kontrola kosztów realizacji inwestycji
 • doradztwo przy wyborze oraz sporządzaniu umów z wykonawcą
 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie
 • projekty wnętrz i mebli
 • reprezentowanie inwestora w celu uzyskania wszelkich decyzji w procesie inwestycyjnym
 • doradztwo i sporządzanie dokumentacji do wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg programu PHARE „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
×