idea twórczości

Od początku swojej działalności, tj. od 1999r. w 77 STUDIO architektury kierujemy się kilkoma prostymi zasadami, które wyznaczają kierunki naszych projektów. 

 Pierwszą z nich jest bezwzględny szacunek dla lokalnej tożsamości. Uważamy, że architektura jest sztuką kontekstu – uzupełniania, budowania nowej jakości w istniejącym otoczeniu. Dlatego według nas dobrze zaprojektowany budynek musi uwzględniać zastane uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i kulturowe. Zdajemy sobie sprawę, że projektowane przez nas obiekty będą współtworzyć krajobraz przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na jakość stosowanych materiałów, ich pochodzenie oraz zachowanie się w czasie.

Po drugie projektujemy dla ludzi i zawsze z myślą o nich. Tworzymy środowisko do życia – wypoczynku, pracy czy rekreacji – w pełnej symbiozie z otoczeniem. To nie wizualizacja projektu czy udoskonalone zdjęcie jest naszym celem, lecz pozytywne, długotrwałe emocje wynikające z harmonijnej relacji człowiek – otoczenie, w którym przebywa. Priorytetami naszych poszukiwań są zbliżenie przestrzeni wnętrz i przyrody, kształtowanie i gra światłem, a także szczera troska o zachowanie skali ludzkiej w każdym aspekcie projektu.

Po trzecie, działamy odpowiedzialnie. Ponad dwadzieścia lat doświadczeń na rynku pozwala nam podejmować dojrzałe i świadome decyzje. Odpowiedzialność towarzyszy nam przez cały proces twórczy i odnosi się zarówno do klienta i środków przez niego inwestowanych, jak również do klimatu oraz wartości humanistycznych. 

Wiemy, że decyzje projektowe przekładają się na realne wydatki na placu budowy. Skrupulatnie analizujemy koszty realizacji, aby potrafić skutecznie nimi zarządzać. 

Świadomi zmian klimatycznych kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.  Stosujemy projektowe rozwiązania pasywne, lokalne, naturalne materiały, jak i wszelkie rozwiązania techniczne przyjazne środowisku. 

Jesteśmy świadomi, że architektura wpływa na człowieka: oddziałuje, kształtuje, motywuje, koi. Wierzymy, że dzięki lepszej architekturze wszyscy stajemy się lepsi. 

Zapraszam do kontaktu i współpracy
Paweł Naduk
Właściciel i główny architekt pracowni 77 STUDIO architektury 

×