IDEA TWÓRCZOŚCI

Architektura jest w naszym rozumieniu sztuką uzupełniania, tworzenia w zastałej tkance, w istniejącym otoczeniu. Stawiamy sobie za cel jak najlepsze zapewnienie potrzeb użytkowych, przy maksymalnym poszanowaniu wartości otoczenia. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do kontekstu miejsca, jego wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Podejmujemy świadome decyzje – zawsze w relacji z sąsiadami lub przyrodą.

Stosujemy wobec otaczającej przestrzeni medyczną maksymę „Primum Non Nocere”. Jeśli ograniczenia przy realizacji inwestycji nie pozwalają stworzyć obiektu powodującego wyraźne wzbogacenie, upiększenie otoczenia – robimy wszystko, aby go nie zepsuć.


Skupiamy swoje wysiłki na tworzeniu wyjątkowej przestrzeni, nie zaś formy. Interesuje nas wnętrze, a także jego relacje z otoczeniem – otwarcia, zamknięcia, połączenia, wzajemne przenikanie zieleni i przestrzeni do życia. Tworzenie wyjątkowego środowiska do wypoczynku, pracy i innych celów.

Forma jako materialne ograniczenie tworzonej przestrzeni nie stanowi celu samego w sobie. Jest istotna z punktu widzenia kompozycji z otoczeniem, jednak wynikać musi z istoty architektury – przestrzeni dla funkcji.


Odpowiedzialność to określenie, które towarzyszy nam przez cały proces twórczy. Odnosi się zarówno do klienta i środków przez niego inwestowanych, jak również zieleni, sąsiadów, a także dorobku kulturowego i historycznego otoczenia inwestycji. Mamy świadomość, że decyzje projektowe na papierze przekładają się na rzeczywiste koszty na placu budowy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że projektowane przez nas obiekty będą tworzyć nasz krajobraz przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego też zwracamy szczególną uwagę na stosowane materiały oraz ich zachowanie w czasie.


Analizując mody i trendy w latach minionych, poszukujemy rozwiązań szlachetnych, ponadczasowych. Stosując współczesne technologie oraz środki wyrazu staramy się, aby rozwój techniczny nie zdewaluował wartości projektowanych przez nas obiektów.


CELE

Podstawowymi celami firmy są: dalsze umocnienie pozycji na rynku oraz nieustanne samodoskonalenie w dziedzinie projektowania środowiska mieszkalnego oraz środowiska pracy, a także rozszerzenie obszarów projektowania obiektów użyteczności publicznej.


Każdy kolejny projekt stanowi kontynuację poszukiwań najlepszych rozwiązań i atrakcyjnej przestrzeni dla zadanej funkcji.

Celem poszukiwań jest m.in. zbliżenie i wzajemne oddziaływanie przestrzeni wnętrza i zewnętrza, człowieka i przyrody, widza i użytkownika.

Dążymy do tego, aby przy użyciu możliwie prostych form i środków, tworzyć niepowtarzalną przestrzeń pełną pozytywnych emocji.


Nieskomplikowana struktura organizacyjna firmy, elastyczność oraz racjonalny poziom kosztów stałych, a jednocześnie profesjonalizm i doświadczenie mają stanowić konkurencję dla dużych, rozbudowanych struktur organizacyjnych, oferując usługi równie wysokiej jakości.


Z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem podchodzimy do wszelkich zadań projektowych, wartość architektury nie zależy bowiem od wielkości budowli.


Zapraszam do współpracy

Paweł Naduk